ข่าวสารทั้งหมด

โครงการ Boonthavorn Junior Designer รุ่น 2 และรุ่น 3

ประชาสัมพันธ์...บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด เปิดรับนิสิต/นักศึกษา หรือนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมโครงการ Boonthavorn Junior Designer รุ่น 2 และรุ่น 3------ ...

  • 22 มกราคม 2562

รับสมัครงาน

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งครู  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  และครูบรรณารักษ์ ...

  • 4 มกราคม 2562

เปิดอบรมปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก SCG อบรม ณ สถานที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝี ...

  • 29 พฤศจิกายน 2561

การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปี 2562

นักศึกษาชายที่เกิดปี 2541 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปี 2562  ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่งานทะเบียน ...

  • 25 ตุลาคม 2561
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4